dataAE@dataAE.comt. 0034 932 651 947C. Bailèn 228bis local 2 Barcelona 08037 

$article->getTitulo();

2010

Conversaciones frente a la estanteria
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 260
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2010

El detall estratègic
Coque Claret, Claudi Aguiló, Dani Calatayud, Emiliano López,
Javier Belil, Josep Ricart, Mònica Rivera, Roger Tudó
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 260
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2009

Workshop Erasmus en Irland
Tectonics in building culture: stone

$article->getTitulo();

2009

Lleping | p90
Coque Claret, Claudi Aguiló, Dani Calatayud, Emiliano López,
Javier Belil, Josep Ricart, Mònica Rivera, Roger Tudó
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 259
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2009

Estructures de fusta | p80
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 259
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2008

Habitar millor. Converses sobre habitatge FAD | p150
Ed. FAD | ISBN 13 978-84-602-3973-3

$article->getTitulo();

2008

Cases de fusta | p80
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 258
Ed. COAC | ISSN 1986-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2008

Toleràncies i coordinació dimensional | p98
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 257
Ed. COAC | ISSN 1986-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2007

Cobertes complexes | p94
Jaume Avellaneda, Joan Lluís Zamora i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 256
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2007

Estratègies sostenibles | p94
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 255
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2007

Exigències, simplicitat i construcció | p96
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 254
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2007

La competitivitat de la construcció | p82
Jaume Avellaneda , Josep M. Gonzàlez i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 253
Ed COAC | ISSN 1886-1989

$article->getTitulo();

2007

Building anatomy: Nordic Tectonic
ISSN

$article->getTitulo();

2006

Materials fiables i tècniques robustes | p92
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 252
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2006

Construccions Industrialitzades | p84
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 251
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2006

La finestra: Essència i exigència | p92
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 250
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/

$article->getTitulo();

2006

Desmaterialitzar la Façana | p80
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 249
Ed COAC | ISSN 1886-1989

http://quaderns.coac.net/