dataAE

 • 31 Habitatges HPO
  2005-2011

  Poble Sec. Barcelona
 • Equip DATAAE
 • Àmbit Públic
  bAGUR. SA • PMHB
 • 4.314m²
 • Fotografia Adrià Goula • Jordi Surroca
 • Publicacions 2008
  Barcelona, Transformació. Plans i Projectes | p190
  Ed Ajuntament de Barcelona | ISBN 978-84-98-50-092-9

  2005
  M05 Patronat Municipal de l’Habitatge | p30
  Ed Ajuntament de Barcelona | ISBN 84-96185-62-1
 • Reconeixements 2005. 1r premi concurs

dataAE@dataAE.comt. 0034 932 651 947C. Bailèn 228bis local 2 Barcelona 08037